Strona startowaO firmieOfertaPoradyKontakt
Karta zgonu i akt zgonu

Karta zgonu i akt zgonu są podstawowymi dokumentami, jakie należy uzyskać po odejściu bliskiej osoby. Są one niezbędne przy organizacji pochówku.

Akt zgonu

Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego. Jego wystawienie oznacza rejestrację śmierci zmarłej osoby. Dokument ten jest niezbędny m.in. do otrzymania zasiłku pogrzebowego czy organizacji pochówku. Zgłoszenia dokonuje się ustnie w urzędzie stanu cywilnego (USC) miejsca, w którym nastąpiła śmierć.

Osobami zobowiązanymi do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji są w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci,
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4) osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały,
5) administrator domu w którym nastąpił zgon.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest zobowiązany szpital lub zakład.

Wymagane dokumenty do uzyskania aktu zgonu to:
- karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia (lub w szczególnych okolicznościach zaświadczenia wskazane powyżej),
- dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),
- książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia),
- odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),
- podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.

Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon, dowód osobisty współmałżonka, względnie odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Po rejestracji zgonu, otrzymuje się trzy skrócone odpisy aktu zgonu. Za ich wystawienie nie są pobierane opłaty. Istnieje również możliwość zlecenia usługi wyrobienia aktu zgonu naszemu zakładowi. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zawsze chętnie pomożemy i postaramy się ułatwić Państwu trudne chwile po odejściu bliskiej osoby dokonując organizacji wszelkich niezbędnych w zaistniałej sytuacji spraw.
Copyright: Piotr Lesiak